1

Meseches Pesachim, Perek 5

תמיד נשחט

Daf 58 – Erev Pesach
Dayan Yosef Greenwald; Dayan, Bais HaVaad

 

Daf 59 – Bringing a Korban After The Tamid
Dayan Yosef Greenwald; Dayan, Bais HaVaad

 

Daf 60 – Disqualifing Thoughts
Dayan Yosef Greenwald; Dayan, Bais HaVaad

 

Daf 61 – Stages of a Korban
Dayan Yosef Greenwald; Dayan, Bais HaVaad

 

Daf 62 – The Uniqueness of a Korban Pesach
Dayan Yosef Greenwald; Dayan, Bais HaVaad

 

Daf 63 – Leshma Vs. Shelo Leshma
Dayan Yosef Greenwald; Dayan, Bais HaVaad

 

Daf 64  – Avodas Hakorbones – A Deeper Look
Dayan Yosef Greenwald; Dayan, Bais HaVaad

NEXT PEREK